Per­spec­tief 3

Fo­to­gra­feer de­tails

CHIP FOTO Magazine - - Perspectief -

Het loont de moei­te om, voor­dat je be­gint met fotograferen, het he­le ge­bouw van­uit al­le mo­ge­lij­ke hoe­ken te be­kij­ken. Elk ge­bouw heeft na­me­lijk klei­ne de­tails en mo­ge­lijk­he­den die je dan pas ont­dekt, en die je pri­ma kunt fotograferen. Op de twee fo­to’s hier­on­der zijn de­zelf­de pi­la­ren ge­fo­to­gra­feerd, maar dan van­uit twee ver­schil­len­de per­spec­tie­ven. De bo­ven­ste fo­to laat voor­al lij­nen en pa­tro­nen zien en heeft rood als op­val­lend­ste kleur, ter­wijl de on­der­ste fo­to er veel ab­strac­ter uit­ziet. Hier ont­staat bo­ven­dien door de op­stel­ling van de pi­la­ren een ster­ke diep­te­wer­king. En dank­zij het per­spec­tief is groen de do­mi­nan­te kleur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.