TIP

CHIP FOTO Magazine - - Perspectief -

In de ar­chi­tec­tuur­fo­to­gra­fie heb je vaak veel scherp­te­diep­te no­dig, dus werk je met een klein dia­frag­ma. Toch ko­men som­mi­ge on­der­wer­pen pas bij ge­bruik van doel­ge­rich­te on­scherp­te echt tot hun recht – bij­voor­beeld de pi­laar op de on­der­ste fo­to, die met een dia­frag­ma van f/2.2 is ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.