TIP

CHIP FOTO Magazine - - Perspectief -

Bij veel ca­me­ra’s kun je op de dis­play een vir­tu­e­le ho­ri­zon la­ten zien. Dat is erg han­dig wan­neer het om rech­te lij­nen gaat. Bij de hier ge­bruik­te Ni­kon DF knip­pert de mid­del­ste lijn groen wan­neer de ca­me­ra recht staat. Af­wij­kin­gen naar bo­ven of on­der wor­den ook aan­ge­ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.