Scherp­stel­len, maar dan goed

CHIP FOTO Magazine - - Smartphone -

De keu­ze van het fo­cus­punt is bij el­ke fo­to es­sen­ti­eel. Dank­zij de au­to­fo­cus hoef je er in veel ge­val­len niet over na te den­ken. Maar het bes­te is om el­ke keer zelf aan te ge­ven waar de fo­cus op moet lig­gen. Dat doe je bij een smartpho­ne een­vou­dig­weg door op de ge­wens­te plek op het scherm te tik­ken. In de fo­to hier­naast kan het bij­voor­beeld voor­ko­men dat de scherp­te te ver naar vo­ren ligt. Als dat zo is, kom je daar meest­al pas ach­ter op het mo­ment dat je de fo­to niet meer op­nieuw kunt ma­ken. Er zijn te­gen­woor­dig ook al smartpho­nes waar­mee je hand­ma­tig scherp kunt stel­len. Dat is na­tuur­lijk he­le­maal ide­aal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.