Fel­le kleu­ren voor meer ef­fect

CHIP FOTO Magazine - - Smartphone -

Het bes­te mo­ment om te fotograferen is wan­neer de zon al on­der is, maar de lucht nog niet zwart is ge­wor­den. De diep­blau­we he­mel, het war­me licht van de straat­ver­lich­ting en de ver­lich­te ge­vels zor­gen voor in een stad voor fo­to’s met veel kleur – ten­min­ste, wan­neer je een paar han­dig­heid­jes kent. ge­bruik een la­ge ISO-waar­de, ex­pe­ri­men­teer wat door de wit­ba­lans hand­ma­tig aan te pas­sen (wat war­mer, wat kou­der) en be­werk nacht­fo­to’s al­tijd een beet­je na (meer con­trast, meer ver­za­di­ging).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.