Mooi bokeh

CHIP FOTO Magazine - - Smartphone -

Bij klas­sie­ke por­tret­ten staat de per­soon op de voor­grond. Al het an­de­re in de fo­to neemt een on­der­ge­schik­te plaats in. Daar­om is het een goed idee om de ach­ter­grond on­scherp af te beel­den, zo­dat de ge­por­tret­teer­de nog ster­ker in beeld komt. Wat je daar voor no­dig hebt, is een licht­ster­ke lens en het liefst ook een gro­te beeld­sen­sor. Die heb­ben bei­de veel in­vloed op de scherp­te­diep­te, dus op het ge­deel­te van de fo­to dat scherp wordt af­ge­beeld. Om­dat smartpho­nes maar klei­ne beeld­sen­sors heb­ben en slechts ge­mid­deld licht­ster­ke len­zen, moet het bokeh wor­den ge­si­mu­leerd. Dat kan niet met al­le smartpho­nes, maar steeds meer mo­der­ne smartpho­nes bie­den zo’n func­tie aan. Even­tu­eel kun je een app pro­be­ren zo­als Blur Ca­me­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.