Vlin­ders

CHIP FOTO Magazine - - Macrofotografie -

Als je be­gint met het ma­ken van dub­be­le be­lich­tin­gen, is dit het mak­ke­lijkst om te doen bij bloe­men. Je hebt dan al­le rust om met aan­dacht de­ze tech­niek toe te pas­sen. Ben je er al wat han­di­ger is, dan kan een be­zoek­je aan een vlin­der­tuin de vol­gen­de stap zijn. Zoek op de ge­brui­ke­lij­ke ma­nier een mooie com­po­si­tie, liefst na­tuur­lijk een vlin­der die stil zit, en maak ook dan een fo­to die scherp is en een die ge­heel vaag is. Het sa­men­ge­voeg­de re­sul­taat is ook nu zacht en dro­me­rig.

Ni­kon D800 | 90 mm | f/3.6 | 1/60 s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.