Len­te bij Ka­me­ra Ex­press!

CHIP FOTO Magazine - - Macrofotografie -

De len­te is of­fi­ci­eel be­gon­nen. De da­gen wor­den weer lan­ger, het land­schap krijgt kleur en die­ren ont­wa­ken uit hun win­ter­slaap. Tij­dens dit sei­zoen is er dus ge­noeg om te fotograferen. Daar­om staat de maand april bij Ka­me­ra Ex­press vol­le­dig in het te­ken van de len­te. Denk aan ty­pi­sche len­te­bloe­men als nar­cis­sen en bloe­sem, maar ook pas­ge­bo­ren die­ren en de eer­ste zon­ni­ge da­gen. Een per­fect sei­zoen om er­op­uit te gaan met uw ca­me­ra en daar­om heb­ben wij al­ler­lei han­di­ge tips en in­for­ma­tie voor u ver­za­meld. Kijk op ka­me­ra-ex­press.nl/len­te voor al­le in­for­ma­tie en ac­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.