Meer licht­lekef­fec­ten no­dig?

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Wil je een lang licht­lek door het mid­den van de fo­to sle­pen? Zoom dan via de Na­vi­ga­tor uit naar 1:16 (klik op het laat­ste ge­tal rechts in het pa­neel) en sleep een zeer lang Ra­di­aal­fil­ter door het beeld – de se­lec­tieran­den moe­ten haast pa­ral­lel aan el­kaar lo­pen. Pas de Be­lich­ting en Kleur naar smaak aan. Bouw met de­ze ken­nis je ei­gen ver­za­me­ling licht­lek­ken op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.