Au­to­ma­tisch uit­lij­nen

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Nu ver­schijnt de Voor­ver­to­ning HDR sa­men­voe­gen. De bo­ven­ste op­tie Au­to­ma­tisch uit­lij­nen helpt je bij het goed uit­lij­nen van de fo­to’s wan­neer je van­uit de hand hebt ge­fo­to­gra­feerd. Maar ook als je een sta­tief hebt ge­bruikt, kan het han­dig zijn – door de wind kan er toch wat ver­schui­ving ont­staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.