Laat­ste cor­rec­ties

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Voor de laat­ste af­wer­king ge­bruik­ten wij de vol­gen­de in­stel­lin­gen: Be­lich­ting +3,5, Con­trast +25, Lich­ten -45, Scha­du­wen +45, Wit +15, Zwart -20 en voor Hel­der­heid, Le­ven­dig­heid en Ver­za­di­ging steeds +35. In het pa­neel Ef­fec­ten ko­zen we nog +15 bij Ne­vel ver­wij­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.