Moet ik me op ver­schil­len­de on­der­wer­pen rich­ten of juist spe­ci­a­li­se­ren?

CHIP FOTO Magazine - - Werken als zelfstandig fotograaf -

Pro­beer je in ie­der ge­val op een of en­ke­le vlak­ken te spe­ci­a­li­se­ren. Het na­deel van te veel on­der­wer­pen in je por­te­feuil­le, is dat de klant niet meer weet wat hij van je mag ver­wach­ten. Heb je hem een port­fo­lio ge­stuurd met bij­voor­beeld zo­wel ma­cro­fo­to‘s van in­sec­ten als li­fe­sty­le­por­tret­ten, dan zal on­dui­de­lijk zijn welk on­der­werp jouw for­te is. Met als ge­volg dat er twij­fels ont­staan of je de juis­te fo­to­graaf voor zijn op­dracht bent. Wil je per se meer­de­re gen­res aan­bie­den? Scheid ze dan dui­de­lijk van el­kaar. Op je web­si­te kun je dat door de on­der­wer­pen bij­voor­beeld ie­der een ei­gen pa­gi­na te ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.