Pa­naso­nic Lu­mix GH5S: Sys­teem­ca­me­ra voor fil­mers

CHIP FOTO Magazine - - Test: Camera -

1 Zoe­ker: de gro­te en scher­pe zoe­ker in­clu­sief oog­sen­sor, kan voor snel­le on­der­wer­pen ook op 120 Hertz wor­den ge­zet.

2 Dis­play: de scher­pe tou­chs­creen heeft een prak­ti­sche zwenk­func­tie.

3 Joystick: met het klei­ne knup­pel­tje kun je een­vou­dig wis­se­len tus­sen de 225 con­trast-fo­cus­vel­den.

4 Wiel­tjes: Er zijn twee wiel­tjes voor het in­stel­len van de be­lich­ting, zo­als het hoort bij een ca­me­ra van de­ze klas­se.

5 Dub­be­le slots: Er zijn twee slots voor ge­heu­gen­kaart­jes (UHS-II). Voor UHD-vi­deo raadt Pa­naso­nic een schrijf­snel­heid van 60 MB/s aan.

6 Het der­de wiel: Lief­heb­bers van de be­die­ning van Ca­non-dslr’s zul­len blij zijn met het wiel­tje aan de ach­ter­kant.

4 1 3 2 6 5

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.