Le­zers­fo­to’s

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud - Jens Trio

De mooi­ste foto’s in­ge­zon­den door le­zers.

De­ze zons­op­gang in de Hand­za­me­val­lei werd ge­no­men tij­dens een wan­de­ling op een kou­de zon­dag­mor­gen. Om dit re­sul­taat te be­ko­men wer­den ver­schil­len­de foto’s ge­no­men en via HDR sa­men­ge­voegd tot één beeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.