Low-key-por­tret­ten

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Maak je por­tret­ten low-key in Light­room.

Zo­als met vrij­wel al­les, is ook de por­tret­fo­to­gra­fie aan trends on­der­he­vig. Lan­ge tijd was de zo­ge­naam­de high-key-tech­niek met fel­le kleu­ren, zacht licht en wei­nig con­trast erg in. Te­gen­woor­dig is ech­ter het te­gen­over­ge­stel­de in zwang. Hier­bij wor­den de on­der­wer­pen voor een don­ke­re ach­ter­grond ge­fo­to­gra­feerd en spaar­zaam uit­ge­licht. Met na­me pop­ster­ren wor­den veel­vul­dig op de­ze wij­ze ge­fo­to­gra­feerd. Hoe je zelf de­ze stijl toe­past met be­hulp van Light­room, leg­gen we in on­der­staan­de, een­vou­di­ge stap­pen uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.