Nieuws

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Lees al­les over de ont­wik­ke­lin­gen op fo­to­gra­fie­ge­bied.

On­der­wa­ter fo­to­gra­fe­ren heeft iets ma­gisch. Er ont­staat een uniek spel door be­we­ging, re­flec­ties en bre­king van het licht. Als jij meer wil we­ten over dit on­der­werp en zelf wil le­ren hoe on­der­wa­ter­fo­to­gra­fie werkt, kun je een een­daag­se work­shop vol­gen. Hie­rin leer je hoe je bij­zon­de­re por­tret­ten in- en on­der­wa­ter kan ma­ken. Al­le ins en outs van fo­to­gra­fie in de on­der­wa­ter­stu­dio ko­men aan bod. Zo­wel voor de fo­to­graaf als het mo­del heeft een portret on­der­wa­ter een an­de­re be­na­de­ring. Door in de huid van bei­den te krui­pen leer je als fo­to­graaf ook wat je van de mo­del kan en mag ver­wach­ten.

Wil je je aan­mel­den of meer in­for­ma­tie? Kijk op www.on­der­wa­ter­stu­dio.com.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.