Li­la

CHIP FOTO Magazine - - Een Wereld Van Foto’s -

Rein­hard Schar­kow­ski

In 1995 reis­den Rein­hard Schar­kow­ski en zijn vrouw voor het eerst naar Pa­ra­gu­ay en ze wer­den met­een ver­liefd op Zuid-Ame­ri­ka. Sinds­dien zijn ze met pen­si­oen ge­gaan, zo­dat niets een maan­den­lan­ge reis in de weg stond. Ze be­gon­nen in Vuur­land en trok­ken ver­vol­gens door Chi­li, Bo­li­via en Pa­ra­gu­ay. Tij­dens een drie da­gen lan­ge tour met een jeep van San Pe­dro de Ataca­ma in Chi­li naar Sa­lar de Uyu­ni in Bo­li­via, maak­te Schar­kow­ski veel land­schaps­fo­to’s, waar­on­der dit beeld van de La­gu­na Co­lo­ra­da. Een hoog ko­per­ge­hal­te en rood plank­ton ge­ven dit meer, ge­le­gen op 4278 me­ter bo­ven zee­ni­veau in de An­des, een op­val­len­de kleur. “Door het sa­men­spel van wa­ter en spie­ge­ling van de stra­lend blau­we lucht, lijkt het meer paars te zijn”, ver­telt de fo­to­graaf. Uit de vrije hand maak­te hij ver­schil­len­de foto’s met wis­se­len­de per­spec­tie­ven.

Ca­non EOS 60D met Tam­ron 16-300mm ob­jec­tief f/3.5-6.3 Di II VC PZD | 22 mm (KB) | f/16 | 1/125 s | ISO 100

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.