Pray­er Flag

CHIP FOTO Magazine - - Een Wereld Van Foto’s -

Se­bas­ti­an Wahl­huet­ter

De­ze foto ver­telt een bij­zon­der ver­haal. “In de Hi­ma­laya is er een tra­di­tie om op berg­top­pen slin­gers met ge­kleur­de vlag­gen op te han­gen. De­ze staan voor vre­de, mee­voe­lend­heid, kracht en wijs­heid.” Sa­men met een groep slac­kli­ners maak­te Wahl­huet­ter de­ze foto in Oos­ten­rijk. De acro­ba­ten dra­gen kle­ding in kleu­ren van de ge­beds­vlag­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.