Ma­ria Au­stria – Le­ven voor de fo­to­gra­fie

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Ma­ria Au­stria (1915-1975) werd be­kend als ver­nieu­wend fo­to­graaf van het ex­pe­ri­men­te­le en avant-gar­dis­ti­sche the­a­ter van de ja­ren zes­tig en ze­ven­tig. Min­der be­kend is dat ze na de oor­log veel do­cu­men­tai­re re­por­ta­ges maak­te over de we­der­op­bouw en dat ze ge­spe­ci­a­li­seerd was in por­tret­ten. In de­ze ten­toon­stel­ling wordt voor het eerst een to­taal­beeld ge­toond van haar om­vang­rij­ke en veel­zij­di­ge oeu­vre uit de ja­ren 1930-1975.

t/m 16 sep­tem­ber Joods His­to­risch Mu­se­um, Am­ster­dam jck.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.