HP Sproc­ket Plus: Hand­za­me fo­t­oprin­ter

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

HP heeft de Sproc­ket Plus op de markt ge­bracht. De­ze nieuw­ste fo­t­oprin­ter print gro­te­re foto’s dan de ori­gi­ne­le Sproc­ket. Hier­mee kun je af­druk­ken ma­ken van

5,8 cm bij 8,6 cm di­rect van­af je smartpho­ne. Met de gra­tis HP Sproc­ket App voor iOS en An­droid heb je de mo­ge­lijk­heid om je fa­vo­rie­te af­beel­din­gen in twee stap­pen te prin­ten. Je se­lec­teert de ge­wens­te af­beel­ding en drukt op print. Daar­naast kun je de foto’s per­so­na­li­se­ren met fra­mes, emo­ji’s, tekst, stic­kers en fil­ters. De app kan ook ver­bin­ding ma­ken met so­ci­al me­dia ac­counts om van­af daar foto’s af te druk­ken om te de­len. De HP Sproc­ket Plus kost 159 eu­ro, in­clu­sief een be­scherm­hoes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.