JUPIO POWERVAULT WIRELESS 10000

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Met de PowerVault Wireless 10000 in­tro­du­ceert Jupio haar eer­ste po­wer­bank die draad­loos op­la­den on­der­steunt. Hier­mee kun je dus ook zon­der ka­bel­tje een­vou­dig smartpho­nes zo­als de Sams­ung Ga­laxy S6, S7, S8 of iPho­ne 8, 8 Plus of X op­la­den. Leg je te­le­foon op de PowerVault en het op­la­den be­gint! De PowerVault Wireless 10000 heeft een ca­pa­ci­teit van 10.000 mAh waar­mee je naast draad­loos op­laad­ba­re ap­pa­ra­ten na­tuur­lijk ook al­le an­de­re usb-ap­pa­ra­ten, zo­als smartpho­nes, ta­blet en steeds meer di­gi­ta­le ca­me­ra’s, op­laadt via een usb-ka­bel. De PowerVault is na­me­lijk voor­zien van 1 usb-uit­gang, een Mi­cro-usb-in­gang en een USB-C-in­gang. Ook is de­ze po­wer­bank voor­zien van een han­dig led-zak­lamp­je. Ide­aal voor on­der­weg of op va­kan­tie dus!

Prijs: € 49,95

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.