SIRUI FILTERSYSTEEM 100MM

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Sirui, een merk dat voor­al be­kend is om zijn pre­mi­um sta­tie­ven, biedt sinds kort ook fil­ters en een fil­ter­hou­der. Bij­zon­der is voor­al de Sirui fil­ter­hou­der kit, een pro­fes­si­o­ne­le op­los­sing voor de cre­a­tie­ve fo­to­graaf die op zoek is naar een hoog­waar­dig sys­teem voor 100mm fil­ters. Met de­ze uit­ge­brei­de Sirui fil­ter­hou­der kit mon­teer je 100mm fil­ters met de juis­te adap­ter­ring op je ob­jec­tief. De­ze kit be­staat uit een fil­ter­hou­der, cir­cu­lair po­la­ri­sa­tie­fil­ter (82mm), drie adap­ter­rin­gen (67, 72 en 77mm) en een bij­pas­sen­de op­berg­tas om al­les vei­lig en ge­or­ga­ni­seerd te ver­voe­ren. De ster­ke en flexi­be­le fil­ter­hou­der is ge­maakt van lucht­vaart alu­mi­ni­um en heeft ruim­te voor drie fil­ters. Bo­ven­dien is be­ves­ti­gen su­per een­vou­dig. Eerst plaats je de be­ves­ti­gings­ring op de ge­wens­te lens en ver­vol­gens plaats je de fil­ter­hou­der m.b.v. de QuickLock func­tie. De­ze kit is com­pa­ti­bel met 100mm fil­ters van Sirui. Je kunt ‘m dus com­bi­ne­ren met grijs-,

grijs­ver­loop- en re­ver­se­fil­ters.

Prijs: € 129,95

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.