Doe mee en win!

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Wil je graag mee­doen? CHIP FOTO Ma­ga­zi­ne or­ga­ni­seert in sa­men­wer­king met ASUS de ProArt Chal­len­ge waar­bij je kans maakt op fan­tas­ti­sche prij­zen. Maak een re­gen­boog­col­la­ge en mail het re­sul­taat vóór 1 ju­ni naar prijs­vraag@chip­fo­to­ma­ga­zi­ne.nl. Ver­meld in de on­der­werp­re­gel: ProArt Chal­len­ge. Uit de in­zen­din­gen wordt een short­list ge­se­lec­teerd, die door ASUS ge­pu­bli­ceerd zal wor­den. Het pu­bliek kiest ver­vol­gens de win­naars van de mooie ASUS-prij­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.