St­ef­fi Grass

CHIP FOTO Magazine - - Lichtfotografie - Meer in­for­ma­tie: www.black­s­al­ly.de

St­ef­fi is een ge­di­plo­meerd mul­ti­me­dia­de­sig­ner en wil niet al­leen fo­to’s schie­ten. Ze wil kunst­wer­ken ma­ken, maf­fe idee­ën be­den­ken en een ver­haal ver­tel­len. Ze wil een mo­ment niet al­leen vast­leg­gen, maar tot le­ven bren­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.