LaCha­pel­le – Good News for Mo­dern Man

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Da­vid LaCha­pel­le (1963) be­gon zijn car­ri­è­re met fo­to­gra­fe­ren voor An­dy War­hols tijd­schrift In­ter­view. Door zijn ver­nieu­wen­de aan­pak be­hoor­de hij al snel tot de meest in­vloed­rij­ke fo­to­gra­fen ter we­reld. Zijn spec­ta­cu­lai­re, kleur­rij­ke en vaak con­tro­ver­si­ë­le por­tret­ten van be­roemd­he­den zijn in­tus­sen uit­ge­groeid tot ar­che­ty­pi­sche sym­bo­len van de­ze tijd. De­ze eer­ste gro­te so­lo­ten­toon­stel­ling in Ne­der­land, be­licht met ruim 70 wer­ken het oeu­vre van de kun­ste­naar. Ook in­tro­du­ceert dit uit­ge­brei­de over­zicht de nieuw­ste se­rie van LaCha­pel­le ‘New World’.

t/m 28 ok­to­ber 2018 Gro­nin­ger Mu­se­um

www.gro­nin­ger­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.