Na­tu­re Talks Fo­to­fes­ti­val

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Tij­dens de der­de edi­tie van het Na­tu­re Talks Fo­to­fes­ti­val kun je on­der an­de­re ex­po­si­ties be­zoe­ken, le­zin­gen bij­wo­nen en mas­ter­clas­ses vol­gen. Meer dan vijf­tig na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le spre­kers zul­len aan­we­zig zijn. Naast het fes­ti­val is er ook een gro­te al­ge­me­ne fo­to­gra­fie­beurs met ver­schil­len­de stand­hou­ders. Hier kun je nieu­we len­zen of an­de­re toe­be­ho­ren uit­pro­be­ren en in de film­zaal is het mo­ge­lijk om prach­ti­ge na­tuur­films van voor­na­me­lijk Ne­der­land­se film­ma­kers te be­kij­ken. Je kunt ook je ei­gen port­fo­lio mee­ne­men naar de beurs en je werk la­ten be­oor­de­len door een van de aan­we­zi­ge spre­kers of beeld­re­dac­teu­ren.

10 en 11 no­vem­ber ReeHorst, Ede

www.na­tu­r­e­talks.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.