01 Im­por­te­ren

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Kies de in­di­vi­du­e­le fo­to’s die je voor je pa­no­ra­ma wilt ge­brui­ken en open ze in Light­room. Se­lec­teer de fo­to’s en klik ver­vol­gens op Fo­to>Fo­to sa­men­voe­gen>Pa­no­ra­ma… of ge­bruik de toet­sen­com­bi­na­tie Ctrl+M.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.