Fo­to-feed­back

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud - Lou­lou Be­a­vers

El­ke maand ge­ven we feed­back op een fo­to van een le­zer, met han­di­ge tips en trucs van on­ze fo­to-ex­pert Lou­lou Be­a­vers.

El­ke maand geeft CHIP FO­TO ma­ga­zi­ne feed­back op een fo­to van een le­zer. Als je ook han­di­ge tips en trucs van on­ze fo­to-ex­pert Lou­lou Be­a­vers wil, stuur dan één op­na­me naar: re­dac­[email protected]­fo­to­ma­ga­zi­ne.nl. Ver­meld in de on­der­werp­re­gel Feed­back. De­ze maand stuur­de Bert Vounckx zijn fo­to in.

Bert: Op een be­wolk­te na­mid­dag in het bos, kon ik de­ze ma­cro-op­na­me ma­ken. Het licht zorg­de hier­bij voor de ty­pi­sche herfst­sfeer. Voor de­ze ma­cro maak­te ik ui­ter­aard ge­bruik van een sta­tief met om­ge­keer­de zuil, zo­dat ik van­af de grond kon fo­to­gra­fe­ren. In de na­be­wer­king heb ik de uit­sne­de iet­wat aan­ge­past en de wit­ba­lans ook een mi­ni­mum bij­ge­stuurd.

Lou­lou: Al­tijd leuk om een herfst­fo­to te zien, herfst heeft zo­veel sfeer van­we­ge het zach­te licht en de war­me tin­ten. Ook de­ze fo­to is sfeer­vol, het ge­bruik van on­scherp­te is daar­voor in­der­daad een goed uit­gangs­punt. De tin­ten zijn van­we­ge de be­wolk­te dag zacht, dat is goed ge­zien en toe­ge­past. Om de ene pad­den­stoel scherp en de an­de­re in de on­scherp­te ook een rol te ge­ven is top, wel vind ik dat bei­de pad­den­stoe­len nog­al op de rand van de fo­to ein­di­gen, de ruim­te aan de zij­kan­ten is best wat krap. Naar mijn idee, maar al­les is smaak, had aan de zij­kan­ten meer ruim­te mo­gen zijn, of sim­pel­weg de po­si­tie zo kie­zen dat de pad­den­stoe­len meer bij el­kaar zijn. Al­tijd mak­ke­lij­ker ge­zegd dan ge­daan na­tuur­lijk!

Ca­non 5D mark2 met Ca­non EF 100mm ma­cro L IS USM f/2.8 | ISO100 | 100mm | f/2.8 | 1/6 s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.