Voor­dracht Hugo Borst www.ste­de­lijk­mu­se­um­schie­dam.nl

Za­ter­dag 5 ja­nu­a­ri, 17:00 - 18:15 uur.

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Hugo Borst schrijft in zijn boe­ken ‘Ma’ en ‘Ach moe­der­tje’ over zijn moe­ders af­ta­ke­len­de geest. Op za­ter­dag 5 ja­nu­a­ri 2019 draagt hij voor uit zijn boe­ken.

Ma

10 no­vem­ber t/m 3 fe­bru­a­ri 2019 Ste­de­lijk Mu­se­um Schie­dam

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.