Mooi­ste as­tro­no­mi­sche fo­to van 2018

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

Fo­to­graaf Brad Gold­paint is uit­ge­roe­pen tot bes­te as­tro­no­mie-fo­to­graaf van het jaar. Hij won de prijs met de­ze fo­to, ge­naamd Trans­port the Soul. De In­sight As­tro­no­my Pho­to­grap­her of the Year prijs wordt elk jaar uit­ge­reikt door het Ko­nink­lijk Ob­ser­va­to­ri­um van Gr­een­wich. De ju­ry vond de fo­to uit­zon­der­lijk en was van mening dat de­ze “een men­se­lijk ele­ment toe­voegt aan een bui­ten­aards maan­ver­licht land­schap”. “De fo­to is ruim­te­lijk. Je kan je­zelf ver­lie­zen in het land­schap. Het klei­ne sil­hou­et van de per­soon her­in­nert je aan de men­se­lijk­heid in ons gro­te uni­ver­sum.” De fo­to­graaf zegt ver­eerd te zijn met de prijs. “Het is de groot­ste er­ken­ning die ik ooit voor mijn werk heb ge­kre­gen.” Ver­der krijgt Gold­paint 10.000 pond voor de win­nen­de fo­to. Eer­der stel­de de ju­ry een short­list sa­men van de bes­te fo­to’s uit 4200 in­ge­zon­den beel­den uit 91 lan­den. De fo­to­wed­strijd voor de mooi­ste fo­to’s van het ster­ren­stel­sel en pla­ne­ten be­staat in­mid­dels tien jaar. De win­naars van dit jaar en de vo­ri­ge edi­ties zijn te zien in het Na­ti­o­nal Ma­ri­ti­me Mu­se­um in Gr­een­wich.

www.rmg.co.uk/roy­al-ob­ser­va­to­ry/in­sight-as­tro­no­my-pho­to­grap­her-year/ex­hi­bi­ti­on

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.