Leu­ke ac­ces­soi­res en gad­gets

Met ex­tra spul­len maak je je fo­to­gra­fie­hob­by nog leu­ker. Hier vind je on­ze keus van de­ze maand.

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

405 Pho­to­gear Op­na­me­tent 50x50cm

Maak een­vou­dig jouw ei­gen

pro­duct­stu­dio De tijd dat al­leen gro­te win­kels een on­li­ne web­sto­re had­den ligt al lang ach­ter ons. Je ziet te­gen­woor­dig al meer men­sen producten aan­bie­den via een ei­gen web­win­kel of an­der on­li­ne plat­form zo­als Markt­plaats. Het is en blijft ech­ter wel van groot be­lang dat de­ze producten mooi wor­den ge­pre­sen­teerd en daar­voor heb je goe­de fo­to’s no­dig. De­ze 405 Pho­to­gear Op­na­me­tent is een mi­ni-stu­dio, waar­mee je je pro­duct in een mooi zacht licht zet. De tent is 50x50cm en pri­ma ge­schikt voor het fo­to­gra­fe­ren van klei­ne­re tot mid­del­gro­te producten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.