Ca­ru­ba Orb Speed­light Kit 2 90cm

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Met de­ze Ca­ru­ba Orb Speed­light kit 90cm cre­ëer je met een re­por­ta­ge­flit­ser prach­ti­ge ron­de hoog­lich­ten in de ogen van je on­der­werp. De­ze acht­hoe­ki­ge soft­box heeft geen adap­ter­ring no­dig om je re­por­ta­ge­flit­ser te kun­nen ge­brui­ken. De orb opent net als een pa­ra­plu en je plaatst de re­por­ta­ge­flit­ser op de stan­daard ac­ces­soi­re­schoen van de Ca­ru­ba Swi­vel. Hier­door is de­ze kit ge­schikt voor ge­bruik met bij­na el­ke re­por­ta­ge­flit­ser. De Ca­ru­ba Orb Speed­light kit 90cm is in en­ke­le se­con­den op te zet­ten en te ge­brui­ken. Door­dat de soft­box opent als een pa­ra­plu is de­ze net zo snel weer op te ber­gen. Ide­aal voor lo­ca­tie­fo­to­gra­fie!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.