Tip 1: Low-key en high-key

CHIP FOTO Magazine - - Naaktfotografie -

In de naakt­fo­to­gra­fie wordt veel ge­bruik­ge­maakt van low-key en high-key. Bij low-key over­heer­sen don­ke­re ge­deel­tes en licht belicht al­leen af­zon­der­lij­ke li­chaams­de­len. Plaats je mo­del daar­om voor een zwar­te ach­ter­grond en flits met een hoek van 45 gra­den van ach­te­ren. Bij high-key over­heer­sen de lich­te ge­deel­tes. Plaats je mo­del in dat ge­val voor een wit­te ach­ter­grond en flits van­uit twee kan­ten. Daar­door ver­schijnt het li­chaam als een sil­hou­et, wat de vorm van het li­chaam be­na­drukt. In dat ge­val is goed po­se­ren erg be­lang­rijk, zo­dat de fo­to er es­the­tisch uit­ziet.

TIP Af­han­ke­lijk van groot­te en af­stand van de flit­ser kan het ge­beu­ren dat er strooi­licht ont­staat. Dat ziet er op fo­to’s niet zo mooi uit. Maak het dia­frag­ma in dat ge­val klei­ner (bij­voor­beeld f/8) om strooi­licht geen kans te ge­ven.

So­ny Alp­ha 7RII met FE 85mm f/1.8 | 85 mm (KB) | f/8 | 1/160 sec. | ISO 100

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.