Tip 3: Raam­licht

CHIP FOTO Magazine - - Naaktfotografie -

Na­tuur­lijk licht dat door het raam naar bin­nen valt is zeer ge­schikt voor naakt­fo­to’s. Maar af­han­ke­lijk van het tijd­stip en de rich­ting kan het licht toch nog te hard zijn voor sfeer­vol­le fo­to’s. Ge­bruik dan een gor­dijn om het licht zach­ter te ma­ken. Bo­ven­dien kan je mo­del dan met de stof spe­len of zich er ge­deel­te­lijk in wik­ke­len. Fo­to­gra­feer je in de rich­ting van een raam, dan be­vindt de naar jou toe ge­rich­te kant van het mo­del zich in de scha­duw. Ge­bruik in dat ge­val al­tijd een ex­tra licht­bron om die kant lich­ter te ma­ken.

TIP Ge­bruik voor het lich­ter ma­ken van de don­ke­re kant bij voor­keur een soft­box. Een flit­ser is na­me­lijk te sterk en vormt geen har­mo­nie met het licht dat door de wit­te gor­dij­nen naar bin­nen valt.

So­ny Alp­ha 7RII met FE 85mm f/1.8 | 85 mm (KB) | f/1.8 | 1/160 sec. | ISO 200

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.