Red Dead Re­demp­ti­on II

CHIP FOTO Magazine - - Feestelijke Gadgets -

De span­nend­ste ga­me re­lea­se van de af­ge­lo­pen ja­ren is waar­schijn­lijk wel de lang­ver­wach­te Red Dead Re­demp­ti­on II. Ont­dek het Wil­de Wes­ten door de ogen van hoofd­per­soon Arthur Mor­gan, ga de strijd aan met ban­die­ten, be­ren en wol­ven, en ver­baas je over het enor­me oog voor de­tails en re­a­lis­me van de ma­kers. Spo­ren die je in de sneeuw maakt, wor­den bij­voor­beeld ont­hou­den. Hier ben je de he­le kerst­va­kan­tie zoet mee – en lan­ger. Prijs: van­af € 59,99

Te koop voor: XBox One, PS4

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.