Adem­be­ne­men­de herfst­fo­to’s

CHIP FOTO Magazine - - Nikon -

De herfst is er weer! Dit is hét mo­ment van het jaar voor spec­ta­cu­lai­re landschapsfoto’s, prach­ti­ge na­tuurkiek­jes en fan­tas­ti­sche die­renshots. Sa­men met pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf Ra­do­mir Jak­ubow­ski ge­ven we je de bes­te tips, zo­dat ook jij een

aan­tal ex­cel­len­te fo­to’s kunt ma­ken.

De da­gen wor­den kor­ter, de bo­men krij­gen prach­ti­ge kleu­ren, de pad­den­stoe­len la­ten hun kop­pies zien en de eek­hoorn­tjes gaan aan de slag om de win­ter­voor­raad aan te vul­len. Daar­naast wordt het kou­der, het re­gent (nog) va­ker en Ne­der­land is ‘s och­tends soms in een prach­ti­ge ne­vel ge­huld. Al­le­maal uit­ste­ken­de re­de­nen om de ca­me­ra te pak­ken. Wel jam­mer dat je voor de mooi­ste plaat­jes vroeg uit de ve­ren moet. Maar dat heb je er wel voor over, toch?

Een prach­tig plek­je in het bos, een kab­be­lend beek­je of een mys­te­ri­eu­ze och­tend­ne­vel: het zijn al­le­maal prach­ti­ge, doch uit­da­gen­de fo­to­mo­men­ten. Maar geen nood! Na het le­zen van dit ar­ti­kel weet je pre­cies waar je op moet let­ten en kun je met­een aan de slag.

Ca­non EOS 5D III met EF70-200 mm f/2.8L IS II USM | 80 mm (KB) | f/8 | 1/3200 sec | ISO 200

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.