Een en­ke­le mis­stap...

CHIP FOTO Magazine - - Herfstfotografie -

Wan­neer je op een glib­be­ri­ge steen stapt of de stro­ming weet je net op het ver­keer­de mo­ment te pak­ken te krij­gen, dan is het al te laat. Vaak sta je dan door­weekt aan de rand van het beek­je. Daar­om is het ver­stan­dig om in ie­der ge­val een paar dro­ge sokken en een re­ser­ve­broek mee te ne­men. Ui­ter­aard mag een klei­ne hand­doek niet ont­bre­ken.

Met be­hulp van een po­la­ri­sa­tie­fil­ter krijg je meer kleur in je fo­to’s. Bla­de­ren die in het wa­ter drij­ven la­ten een in­druk­wek­kend kleur­spoor ach­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.