Rand­gloed

CHIP FOTO Magazine - - Herfstfotografie -

Een mooie rand­gloed krijg je bij veel te­gen­licht. Met een rand­gloed zie je de vacht of de ve­ren van een dier op­lich­ten. Wan­neer je zo’n fo­to wilt ma­ken, moet het dier tus­sen jou en de licht­bron (vaak is dit de zon) staan. Nu komt het las­tig­ste ge­deel­te. De ca­me­ra pro­beert om de om­ge­ving en het dier goed te be­lich­ten. De gloei­en­de rand wordt door de ca­me­ra ge­heel ge­ne­geerd. Wan­neer je nu af­drukt, wordt de rand­gloed vol­le­dig over­be­licht en mis­lukt het ef­fect. Daar­om is het be­lang­rijk dat je de fo­to on­der­be­licht. Af­han­ke­lijk van het zon­licht, moet je het beeld zo don­ker ma­ken tot­dat je een sil­hou­et te zien krijgt die je aan de gloei­en­de rand kunt her­ken­nen. Hier­bij is het be­lang­rijk dat je aan de rand nog kunt zien wat voor soort dier het is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.