Ster­ke ef­fec­ten met over­vloei­mo­di

Ont­dek de 27 over­vloei­mo­di van Pho­to­shop - en mon­teer je fo­to’s in steeds nieu­we va­ri­an­ten.

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

01 Over­vloei­en

Open eerst bei­de be­stan­den. Met het ge­reed­schap Ver­plaat­sen sleep je de fo­to met de vrouw (klik op de fo­to zelf, niet op het tab­blad) naar de an­de­re fo­to. Rechts­on­der in het La­gen­pa­let zie je nu twee la­gen bo­ven el­kaar staan. Ver­an­der daar bij de bo­ven­ste laag de over­vloei­mo­dus van Nor­maal naar Ble­ken.

02 Trans­for­me­ren

Dub­bel­klik met Alt in­ge­drukt op de on­der­ste pre­view zo­dat de laag kan wor­den aan­ge­past. Met de tool Ver­plaat­sen kun je bei­de la­gen be­we­gen, met Ctrl + T draai of schaal je de ele­men­ten. Met de tool Uit­snij­den haal je sto­ren­de ran­den weg. De kleu­ren heb­ben we iets ver­bleekt en het blauw be­na­drukt.

Ori­gi­neel

Ori­gi­neel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.