Con­tro­le op de mo­ni­tor

CHIP FOTO Magazine - - Scherpstellen -

Op een gro­te mo­ni­tor kun je de scherp­te nog be­ter be­oor­de­len. Het is re­la­tief een­vou­dig om thuis je ca­me­ra al dan niet be­draad op een beeld­scherm aan te slui­ten. Maar on­der­weg kan het ook: de Di­gi­tal Di­rec­tor (ca. 180 eu­ro) van Man­frot­to maakt van je iPad een con­tro­le­scherm voor je Ni­kon of Ca­non ca­me­ra, in­clu­sief sta­tief­hou­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.