Flexi­bel scherm met loep

CHIP FOTO Magazine - - Scherpstellen -

Met een klap- of zwenk­baar dis­play kun je de scherp­te van­uit een on­ge­woon per­spec­tief be­oor­de­len. Een an­de­re be­lang­rij­ke hulp is de ver­gro­ting van de pre­view op 100 pro­cent. Soms moet je voor de ‘loep’ een spe­ci­a­le knop in­druk­ken, bij an­de­re ca­me­ra’s wordt de­ze au­to­ma­tisch ge­ac­ti­veerd wan­neer je aan de scherp­stel­ring draait. Op de­ze ma­nier kun je de weer­ga­ve van de klein­ste de­tails con­tro­le­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.