Pa­naso­nic Lu­mix DC-FT7 (ca. 360 eu­ro)

CHIP FOTO Magazine - - Waterdichte Camera’s -

Van al­le ge­tes­te out­door-ca­me­ra’s komt de Pa­naso­nic Lu­mix DC-FT7 op de twee­de plek: een re­so­lu­tie van 20 me­ga­pixel, uit­ge­brei­de vi­deo-fea­tu­res, een mooie uit­rus­ting en er zit zelfs een elek­tro­ni­sche zoe­ker in de ro­buus­te be­hui­zing. Een paar min­pun­ten von­den we bij de beeld­kwa­li­teit en de au­to­fo­cus.

Net als bij de con­cur­ren­tie zit er in de Lu­mix FT7 een beeld­chip van 1/2.3 inch, die wordt on­der­steund door een 4,7x zoom met 28-128mm brand­punts­af­stand. De maxi­ma­le dia­frag­ma­ope­ning is met f/3.3 on­der wa­ter wat be­perkt. Om­dat on­der wa­ter de hoe­veel­heid licht in hoog tem­po af­neemt, ben je al snel aan­ge­we­zen op ho­ge ISO-waar­des. De Lu­mix FT7 stelt bij de re­so­lu­tie­me­ting wat te­leur: slechts 1352 van de 2333 mo­ge­lij­ke lij­nen­pa­ren. Bij ho­ge­re ISO-waar­des neemt de ge­me­ten re­so­lu­tie ver­der af. De­tails wor­den tot ISO 800 bij­zon­der goed weer­ge­ge­ven.

Van­we­ge de be­perk­te licht­sterk­te kan de uit­rus­ting van de

Lu­mix be­perkt wor­den ge­bruikt. De IPX8-stan­daard maakt een duik­diep­te van 31 me­ter mo­ge­lijk. De burst-mo­dus haalt 15 fo­to’s/s en er is een 4K fo­to- en vi­deo­mo­dus. Wlan, een op­ti­sche beeldsta­bi­li­sa­tie en gim­micks zo­als een kom­pas en hoog­te­me­ter ma­ken het plaat­je com­pleet. De af en toe tra­ge au­to­fo­cus is mo­ge­lijk ver­ve­len­der dan de lan­ge in­scha­kel­tijd van 3 se­con­den.

De sen­sor­re­so­lu­tie van de FT7 is de hoog­ste in het test­veld. Maar dit voor­deel is weg bij het snor­ke­len en op het bal­kon, om­dat de ge­me­ten re­so­lu­tie la­ger uit­valt dan bij de con­cur­ren­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.