De con­clu­sie Een pri­ma adap­ter op de nieu­we­re EOS-M-mo­del­len.

CHIP FOTO Magazine - - Objectief Adapters -

De Ca­non EF-EOS M is een eer­ste­klas adap­ter die geen noe­mens­waar­di­ge be­per­kin­gen op­le­vert. Aan­ge­zien de au­to­fo­cus­tij­den gro­ten­deels af­han­ke­lijk zijn van de ca­me­ra, be­ve­len we de adap­ter aan in com­bi­na­tie met de nieu­we ge­ne­ra­tie EOS M-ca­me­ra’s.

Snel­le AF, gro­te scherp­te, in­clu­sief af­neem­ba­re sta­tief­be­ves­ti­ging

Voor cir­ca 115 eu­ro niet echt een koop­je

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.