De con­clu­sie Eén adap­ter, veel keu­ze.

CHIP FOTO Magazine - - Objectief Adapters -

De MC-11-adap­ter van Sig­ma geeft So­ny-ge­brui­kers heel veel keu­ze, althans in the­o­rie. In de prak­tijk wer­ken com­bi­na­ties met Sig­ma-lenzen pro­bleem­loos. Als je ech­ter Ca­non-lenzen op de So­ny wil zet­ten, moet je soms re­ke­ning hou­den met for­se be­per­kin­gen.

Sig­ma-lenzen met al­le func­ties en pri­ma pres­ta­ties

Ca­non-lenzen soms zeer lang­zaam en met AF-pro­ble­men

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.