Le­zers­fo­to’s

CHIP FOTO Magazine - - Lezersfoto’s -

Je hebt een fo­to ge­no­men die je aan meer men­sen wilt la­ten zien dan al­leen vrien­den en fa­mi­lie? Stuur hem naar ons op en maak kans op een pu­bli­ca­tie in het blad! Ga naar www.chip­fo­to­ma­ga­zi­ne.nl/ jouw-fo­to voor de ge­wij­zig­de aan­le­ver­in­struc­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.