De Groe­ne Ca­me­ra

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

In het Mu­se­on in Den Haag zijn ruim zes­tig fo­to’s van land­schap­pen, die­ren in ac­tie en kleur­rij­ke in­sec­ten te zien. Dit zijn de win­naars van de na­tuur­fo­to­gra­fie­prijs ‘De Groe­ne Ca­me­ra’. In to­taal wer­den er meer dan zes­dui­zend fo­to’s in­ge­zon­den in ne­gen ver­schil­len­de ca­te­go­rie­ën door fo­to­gra­fen uit Ne­der­land en Bel­gië. De be­den­kers van de wed­strijd wil­den met de­ze wed­strijd de di­ver­si­teit en de schoon­heid van de na­tuur in on­ze di­rec­te om­ge­ving la­ten zien. Nils Pol­der­vaart maak­te de Na­tuur­fo­to van het Jaar ge­maakt en Cor­né Koop­mans werd Na­tuur­fo­to­ta­lent van het Jaar.

T/m 3 maart 2019 Mu­se­on, Den Haag

www.mu­se­on.nl

Fo­to door Nils Pol­der­vaart

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.