Su­per­te­le van Sig­ma

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

Sig­ma komt met een be­taal­ba­re lens die tot maar liefst 600 mm kan in­zoo­men: de 60600mm F4.5-6.3 DG OS HSM Sports voor Ca­non EF-, Ni­kon F- en Sig­ma-vat­tin­gen.

Dit enor­me be­reik moet zor­gen voor meer flexi­bi­li­teit, om­dat je zo niet snel van lens hoeft te wis­se­len. Door het lens­ont­werp met 25 ele­men­ten in 19 groe­pen moet de beeld­kwa­li­teit over het ge­he­le zoom­be­reik con­sis­tent zijn. Zijn ge­wicht van 2,7 ki­lo is nog al­tijd re­de­lijk en ook is de lens stof- en spat­wa­ter­dicht. Het ob­jec­tief heeft een nieuw ont­wik­kel­de beeldsta­bi­li­sa­tor die tril­lin­gen tot vier f-stops moet kun­nen com­pen­se­ren. Op een brand­punts­af­stand van 200mm kun je de­ze Sig­ma ook ge­brui­ken voor te­le­ma­cro­fo­to­gra­fie, met een ver­gro­tings­fac­tor van 1:3:3. Het is ook erg han­dig dat de lens­voet com­pa­ti­bel is met de Ar­ca Swiss-stan­daard, waar­mee je de te­le­zoom snel kunt ver­gren­de­len op een sta­tief. De Sig­ma 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM Sports is ver­krijg­baar voor on­ge­veer 1900 eu­ro.

www.sig­ma­be­ne­lux.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.