Vier­vou­di­ge ca­me­ra

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

De nieu­we Ga­laxy A9 van Sams­ung heeft niet een, niet twee, niet drie, maar vier ca­me­ra’s aan de ach­ter­kant. Sams­ung dacht waar­schijn­lijk dat je vier op een rij moet heb­ben om ein­de­lijk de smartpho­ne-strijd om de bes­te ca­me­ra te win­nen. Nu is de fo­to­kwa­li­teit niet he­le­maal te ver­ge­lij­ken met die van Sams­ungs top­mo­del­len, maar nu een smartpho­ne voor het eerst van vier ca­me­ra’s is voor­zien, zijn wij be­nieuwd naar de toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­ling van de pa­ra­de­paard­jes van de fa­bri­kant.

De A9 kost cir­ca € 500 zon­der abon­ne­ment.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.