Ver­mijd het mid­den

Wan­neer je het on­der­werp uit het mid­den van je fo­to plaatst, krijg je in­te­res­san­te­re fo­to’s.

CHIP FOTO Magazine - - Topcomposities -

Mis­schien heb jij ook wel vaak de – be­grij­pe­lij­ke – nei­ging om elk on­der­werp in het mid­den van het beeld te plaat­sen, maar der­ge­lij­ke fo­to’s zien er vaak wat sta­tisch en saai uit. Ook in de­ze ge­val­len schie­ten de eer­der ge­noem­de Re­gel van der­den en de Gul­den sne­de je te hulp. Maar je moet het ook weer niet over­drij­ven. Plaats je on­der­werp net bui­ten het mid­den en pro­beer aan te voe­len hoe dit werkt met de rest van de com­po­si­tie. Zoek bij­voor­beeld naar con­tras­te­ren­de kleu­ren of licht­pun­ten. Er zijn geen vas­te re­gels voor de vi­su­e­le ba­lans in je fo­to’s. Volg je in­stinct. Wan­neer een beeld werkt, merk je dat wel. Zelfs wan­neer je on­der­werp zich dan he­le­maal aan de rand be­vindt.

De­ze fo­to wordt door de de­cen­tra­le po­si­tie van het on­der­werp nog span­nen­der. Wan­neer de ta­fel­berg pre­cies in het mid­den zou staan, zou de fo­to er een stuk saai­er uit­zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.