TIP: Light­room op mo­bie­le ap­pa­ra­ten

Zet je nieu­we fo­to ook op je smartpho­ne of ta­blet.

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Hoe krijg je je be­werk­te fo­to van de com­pu­ter naar de smartpho­ne? Sim­pel: links­on­der vind je ook het pa­neel Ver­za­me­lin­gen. Daar klik je bo­ven op het plus­te­ken en dan op Nieu­we ver­za­me­ling. Ge­bruik in het vol­gen­de ven­ster Ge­se­lec­teer­de fo­to’s op­ne­men en Met Light­room CC syn­chro­ni­se­ren. (Zie je de­ze op­tie niet? Klik dan bo­ven­in op de Light­room-naam­plaat en zorg dat Syn­chro­ni­se­ren met Light­room CC aan staat.) De fo­to’s in de­ze ver­za­me­ling ver­schij­nen au­to­ma­tisch op ge­syn­chro­ni­seer­de mo­bie­le ap­pa­ra­ten. Open Light­room CC op de smartpho­ne of ta­blet en open daar de nieu­we ver­za­me­ling. Tik op de ge­wens­te fo­to. Rechts­bo­ven krijg je dan het deel­pic­to­gram te zien en kun je kie­zen naar wel­ke dienst je de af­beel­ding wilt uplo­a­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.